Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7030 Röntgendiffraktiomenetelmien laboratoriokurssi 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Petriina Paturi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tehdä röntgendiffraktiomittauksia ja määrittää näistä mitattavan aineen kiderakenteen ja -suunnat sekä käyttää eri ohjelmia ja tietokantoja apunaan. Hän myös tietää, mitkä tekijät vaikuttavat kokeellisiin virheisiin ja miten niitä voi pienentää. Hän osaa myös määrittää kalvon paksuuden käyttäen röntgenheijastusta.

Sisältö

Kurssi jakautuu viiteen osaan:
1) Laitefunktion määrittäminen
2) Aineen tunnistaminen
3) Ohutkalvon asennon määrittäminen
4) Ohutkalvon hilaparametrien määrittäminen
5) Kalvon paksuuden määrittäminen röntgenheijastusmittauksella

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Ryhmäopetus 28 t 30 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Pienryhmätapaamiset, opintopäiväkirja Villessä ja laboratoriotyöskentely.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi

Laboratoriopäiväkirja ja Ville-tehtävät.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät
4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Kurssille otetaan 12 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ensisijaisesti kurssille otetaan koulutusohjelman pääaineopiskelijoita ja jos tilaa jää niin kurssille voidaan ottaa myös sivuaine- ja JOO-opiskelijoita.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Kemian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet