Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7031 Sähköstatiikka 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Matti Murtomaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on opettaa opiskelijalle staattisen sähkön teorian perusteet ja tärkeimmät kaavat. Opiskelijalle tulevat tutuksi myös staattisen sähkön aiheuttamat ongelmat erityisesti teollisuudessa. Kurssi painottuu melko suurelta osin staattisen sähkön sovelluskohteisiin sekä mittaus- ja hallintamenetelmiin. Tavoitteena on se, että kurssin jälkeen opiskelija pystyy tunnistamaan staattisen sähkön aiheuttamat ongelmat ja luomaan tarvittavat mittausmenetelmät ja hallintakeinot.

Sisältö

Teoria: peruskaavat, triboelektrinen sarja, kontakti-, hankaus-, Corona- ja induktiovarautuminen.
Mittausmenetelmät: resistiivisyysmittaukset, sähkökenttämittaukset, kontaktittomat potentiaalimittaukset, varauksen mittausmenetelmät. Ongelmatilanteet: jauheiden ja kalvojen tarttuminen, sähköiskut, pölyräjähdykset, elektroniikkateollisuus & ESD, staattisen sähkön hallinta.
Sovellukset: Sähköstaattinen päällystys, suodatus, erotus, kopiokoneet.
Läpilyönnit, Spark-, Corona-, Brush-, ja Propagating Brush Discharge, minimum ignition energy.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Laboratoriotyöt

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentoministe

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet