Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7064 Työelämätaidot 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Jarno Salonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija oppii työnhakuun, urasuunnitteluun ja rekrytointiprosessiin liittyviä asioita. Lisäksi opiskelijalle opetetaan esimiestaitoja ja työelämän käytäntöjä, sekä harjoitusprojektin kautta projektin suunnitteluun ja organisoimiseen keskeisesti kuuluvia käytännön asioita.

Sisältö

Katso opintojakson kotisivu https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/fysiikka/opiskelu/opetusohjelma/FFYS7064/Sivut/home.aspx

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Projektityö

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet