Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7015 Johdatus nanorakenteiden sovelluksiin 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Jarno Salonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija siihen, miten partikkelien pieneneminen vaikuttaa materiaalin fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin ja esitellä joitain nanorakenteiden tärkeimpiä sovelluskohteita.

Sisältö

Energiavyöt ja yhteistilatiheydet, Coulombinen esto, kvanttivankeus ja miten tämä vaikuttaa materiaalin ominaisuuksiin, sekä kapillaari-ilmiöt nanorakenteissa. Lisäksi käsitellään tärkeimpiä tämän hetkisiä tutkimusalueita, kuten mesohuokoiset materiaalit, hiilinanoputket, valoa tuottavat nanorakenteet ja bionanoteknologia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
5. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste

C.P. Poole and F.J. Owens, Introduction to Nanotechnology, Wiley-Interscience (2003).

Lisätietoja

Kurssille otetaan 12 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ensisijaisesti kurssille otetaan fysikaalisten tieteiden pääaineopiskelijoita ja jos tilaa jää niin kurssille voidaan ottaa myös sivuaine- ja JOO-opiskelijoita.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Kemian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet