Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7068 Klassiset simulaatiomenetelmät fysiikassa 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Teemu Hynninen
Edeltävät opinnot
perustiedot ohjelmoinnista, fysiikan perusopinnot

Yleiskuvaus

Kurssilla tutustutaan laskennallisen fysiikan keskeisiin menetelmiin ja harjoitellaan niiden toteuttamista Python-ohjelmointikielellä. Kurssilla käsitellään menetelmiä, joilla voidaan simuloida klassisen fysikaalisia ilmiöitä atomeista aina galaksien mittakaavaan. Kvanttimekaaniset simulaatiomenetelmät eivät kuitenkaan kuulu kurssiin.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut opiskelija osaa
-kuvailla fysiikassa käytettäviä simulaatiomenetelmiä sekä tunnistaa millaisissa tilanteissa niitä voidaan soveltaa
-toteuttaa yksinkertaisia laskennallisia algoritmeja tietokoneella
-toteuttaa jonkin valitsemansa simulaation sekä selittää sen teoreettisen perustan

Sisältö

Klassiset simulaatiomenetelmät:
-numeerinen laskenta ja optimisaatio
-statistiset mallit ja Monte Carlo -menetelmät
-hiukkasmallit ja molekyylidynamiikkamenetelmä
-jatkumomallit ja elementtimenetelmä

Toteutustavat

Periodilla V. Luennot, tehtävät, projekti

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • englanniksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
tehtävät ja projekti

Kirjallisuus/Oppimateriaali

luentomateriaali, esimerkit

Lisätietoja

Toteutetaan joka toinen vuosi. Seuraavaksi keväällä 2018, periodissa V.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Kemian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet