Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7020 Materiaalitekniikka 8 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Jarkko Leiro
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Ymmärtää materiaalitekniikkaa sekä materiaalien toiminnan kannalta tärkeää muotoilua.

Sisältö

Alussa kurssilla tarkastellaan kovuusmittausmenetelmiä ja niiden välisiä eroja. Dislokaatioiden keskeiseen merkitykseen perehdytään plastisen deformaation ja sitkeä-hauras transition yhteydessä. Päähuomio kohdistetaan kuitenkin materiaalien huononemiseen kuten väsymis- ja virumisilmiöihin. Lopuksi käsitellään mm. tulenkestäviä metalleja ja ruostumattomia teräksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 56 t 0 t
Harjoitukset 24 t 0 t

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
5. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

W.D. Callister Jr.: Materials Science and Engineering: An Introduction 4th ed. (Wiley & Sons 1997),

Luentomateriaali

Lisätietoja

Ei kelpaa samaan tutkintoon tai opintokokonaisuuteen kurssin SFYS4422 Materiaalitiede II kanssa. Opintojakso järjestetään viimeisen kerran syksyllä 2016.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Kemian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet