Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7021 Materiaalitieteen karakterisointimenetelmät 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Sari Granroth
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on oppia materiaalitieteessä erityisesti kiinteiden aineiden tutkimuksessa yleisimmin käytettävien mittaustekniikoiden ja tutkimusvälineiden toimintaperiaatteet ja saada tietoa niiden sovellutuksista. Teorian ja käytännön mittausten avulla opitaan, miten voidaan tutkia esimerkiksi alkuainepitoisuuksia ja materiaalien kemiallista koostumusta.

Sisältö

Kurssilla keskitytään erityisesti spektroskooppisiin menetelmiin. Luennoilla esitettävän teorian lisäksi suoritetaan mittauksia kahdella eri menetelmällä (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis, ESCA ja Auger Electron Spectroscopy, AES). Mittaustulokset analysoidaan ja tuloksista raportoidaan luennoitsijalle.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Laskuharjoitukset 12 h ja laitedemot 8 h.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi

Hyväksyttävästi suoritettu laboratoriotyöskentely (oppimispäiväkirja)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
5. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

J.C. Vickermann (ed.): Surface Analysis - The Principal Techniques (Wiley & Sons, 1997),

Luentomoniste

Lisätietoja

Ei kelpaa samaan tutkintoon tai opintokokonaisuuteen kurssin SFYS4429 Materiaalitieteen tutkimusmenetelmät II kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Kemian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet