Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TFYS7013 Pro gradu -tutkielma, teoreettinen fysiikka 35 op
Vastuutaho
Teoreettinen fysiikka
Vastuuhenkilö
Teoreettisen fysiikan professori, työlle määrätty ohjaaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy tieteellisen kirjallisuuden käyttöön, oppii valitsemaan aiheeseen liittyvästä laajasta aineistosta olennaisen ja harjaantuu esittämään sanottavansa selkeästi ja täsmällisesti. Opiskelija omaksuu hyvän tieteellisen käytännön mukaiset ja eettisesti oikeat työtavat.

Sisältö

Pro gradu -tutkielma voi sisältää teoreettista tutkimustyötä, mutta se voi perustua myös pelkästään kirjallisuuteen. Tutkielman aiheesta sovitaan oppiaineen professorin kanssa. Aiheesta sovittaessa määrätään gradun tekijälle ohjaaja, joka valvoo työn edistymistä ja tutkielman kirjoittamista sekä laadun että ulkoasun suhteen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet