Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TFYS7010 Statistinen fysiikka 8 op
Vastuutaho
Teoreettinen fysiikka
Vastuuhenkilö
Iiro Vilja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää statistisen fysiikan periaatteet ja formalismin, niiden informaatioteoreettisen lähtökohdan sekä tuntee tärkeimmät statistisessa fysiikassa käytettävät käsitteet ja suureet. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa fysikaalisten ongelmien ratkaisemisessa.

Sisältö

Statistisen fysiikan periaatteet ja formalismi lähtien informaation käsitteestä. Tarkasteltavia asioita ovat mm. informaatio ja entropia, statistiset jakaumat ja ensemblet, termodynaaminen tasapaino, ideaalikaasu, faasimuutokset spinsysteemit ja vuorovaikuttavat systeemit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 54 t 0 t
Harjoitukset 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
5. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Robertson, H.S., Statistical Thermophysics, Prentice-Hall 1993; luentomoniste.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet