Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7066 Fysiikan ja kemian historia 2 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Ari Lehtonen (2017)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Kemian tai fysiikan perus- ja aineopinnot

Osaamistavoitteet

Oppia hahmottamaan, millä tavalla ihmiskunnan tietämys fysiikasta ja kemiasta on kehittynyt antiikin ajoista lähtien nykyiseksi moderniksi luonnontieteeksi.

Sisältö

Fysiikan ja kemian merkitys tieteellisen maailmankuvan luomisessa. Alkuainekäsityksen kehittyminen. Keskeisten opinkappaleiden (mm. kaasuteoriat, palamisteoriat, mekaniikka, sähkö- ja magnetismioppi, molekyylien rakenteet, radioaktiivisuus, kvanttimekaniikka, suhteellisuusteoria) kehittyminen. Kokeellisen tutkimuksen merkitys ja tärkeiden tutkimusmenetelmien kehittyminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Luennot, essee ja suullisen esityksen pitäminen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

4. - 5. opiskeluvuosi, periodi III. Kurssi pidetään suomeksi vuorovuosin Kemian ja Fysiikan ja tähtitieteen laitosten toimesta. Opiskelija voi käydä kumman tahansa kurssin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet