Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7069 Fysiikkapaja 2 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Minnamari Saloaro (2016), opettajalinjan opettajatuutori

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia erilaisissa ja mahdollisesti yllättävissä ohjaustilanteissa. Hän tunnistaa erilaisia oppimisongelmia ja osaa antaa henkilökohtaista eriyttävää opastusta.

Sisältö

Kurssilla opiskelija toimii Fysiikkapajan ohjaajana annettujen ohjeiden mukaisesti yhden lukukauden ajan kaksi tuntia viikossa (yhteensä 28 h), myös tenttiviikolla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Vaadittu määrä ohjaustapahtumia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Maisterivaiheen opinnot

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Fysiikan ja tähtitieteen laitoksen aineopintojen luentomonisteet ja kurssikirjallisuus

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet