Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTDK1202 Ilmiö ja malli 5 op
Vastuutaho
Matemaattis-luonnontieteellisen tdk:n merkinnät
Vastuuhenkilö
Jaani Tuura
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa oman oppiaineensa sisältöjä monitieteisen projektin suunnittelussa ja toteutuksessa. Hän hahmottaa oman tieteenalansa luonnontieteellisessä kokonaisuudessa. Lisäksi opiskelija oppii kommunikoimaan monialaisessa opettajaryhmässä ja arvostaa luonnontieteiden erilaisia näkemyksiä ja toimintatapoja. Opiskelija ymmärtää käsitteiden ilmiö ja malli sisällön luonnontieteiden opetuksen kannalta. Hän osaa tulkita muodostettua mallia ja esittää sen graafisesti.

Sisältö

Kurssilla opiskelijat tuottavat monitieteisissä pienryhmissä pienimuotoisen oppimiskokonaisuuden jostain valitsemastaan ilmiöstä ja ilmiöstä muodostetaan myös malli. Oppimiskokonaisuuden laatimista tuetaan ohjatuissa suunnittelutapaamisissa ja pienryhmät työstävät oppimiskokonaisuutta omissa tapaamisissaan. Oppimiskokonaisuuden suunnitelma sekä valmis kokonaisuus esitetään yhteisessä seminaarissa. Kurssin aikana opiskelija pitää henkilökohtaista oppimispäiväkirjaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Seminaari 14 t 0 t

Seminaari 14 h
Säännölliset pienryhmäpalaverit väh. 14 h
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Läsnäolo lähiopetuskerroilla ja oppimispäiväkirja

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vuosi. Suositellaan suoritettavaksi opettajan pedagogisten opintojen jälkeen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luonnontieteiden ja matematiikan didaktiikan oppikirjat ja oppiainekohtaiset julkaisut

Lisätietoja

Matemaattis-Luonnontieteellisen tiedekunnan aineenopettajien syventävä kurssi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Maantieteen ja geologian laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Astrobiologia
Tieteelliset jatkotutkinnot, mat.