Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7062 Simulaatiot fysiikan opetuksessa 2 op
Vastuutaho
Fysiikka
Edeltävät opinnot
Fysiikan aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee fysiikan simulaation teon ja ymmärtää fysikaalisen systeemin parametrien vaikutuksen mallinnettaviin vuorovaikutuksiin.

Sisältö

Mekaniikan simulaatioita joko Algodoo tai Physion -ohjelmia käyttäen. Opiskelija valmistelee kolme simulaatiota. Ensimmäinen simulaatio opettaa ohjelmien perustoiminnot ja toinen simulaatio yksinkertaisen usean kappaleen systeemin dynamiikkaa. Kolmannessa simulaatiossa pyritään havainnollistamaan todellista fysikaalista tapahtumaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Yksilöopetus
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kurssi aloitetaan hakemalla ensimmäisen harjoitustyön aihe kurssin vastuuhenkilöltä. Kurssi suoritetaan harjoitustöinä kolmesta annetusta aiheesta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kurssin voi suorittaa missä tahansa periodissa ja suoritusaika on yhden periodin kesto.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet