Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS5008 Fysiikan peruskurssin harjoitustyöt 2 3 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Eino Valtonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

sivuaineopiskelijoille suunnattu

Osaamistavoitteet

Fysiikan perusopintojen luentokursseilla käsiteltävien asioiden ja ilmiöiden täydentäminen ja havainnollistaminen. Kurssilla vahvistetaan Fysiikan peruskurssin harjoitustöissä 1 hankittuja taitoja fysikaalisen mittausten suorittamisessa sekä mittaustulosten analysoinnissa, esittämisessä ja raportoinnissa.
Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee mittaustulosten käsittelyn ja selkeän esittämisen sekä suoritetun työn kirjallisen raportoinnin.

Sisältö

Viisi harjoitustyötä fysiikan eri osa-alueilta.

Toteutustavat

Käytännön harjoitustyöt opetuslaboratoriossa. Ohjatun työvuoron kesto 4 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Sähköinen alkukuulustelu. Suullinen kuulustelu kutakin työtä aloitettaessa. Töiden vaatimien mittausten suorittaminen. Kirjalliset työselostukset.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Työohjemoniste.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet