Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS6019 Säteilyn käyttö ja turvallisuus 3 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Jarno Salonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija säteilyn käyttöön teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa, sekä säteilysuojelun periaatteisiin.

Sisältö

Säteilysanastoa, säteilybiologiaa, suureet ja yksiköt, säteilysuojauslainsäädäntö, säteilysuojelu, säteilysuojelun organisointi ja valvonta, säteilyannosten seuranta ja rekisteröinti, säteilylaitteet, umpi- ja avolähteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste

Lisätietoja

Opiskelijat, jotka saavat vähintään 2/3 kuulustelun kokonaispistemäärästä ja vähintään 2 pistettä jokaisesta tehtävästä, voivat halutessaan suorittaa säteilyn käytöstä vastaavan johtajan pätevyyden suorittamalla 3h käytännön harjoittelun eri säteilylähteillä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Perusopinnot (Fysiikka)
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet