Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS6015 Optiikka 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Kari Nilsson
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että kurssin käytyään opiskelija
- osaa selittää miten sähkömagneettiset aallot syntyvät Maxwellin yhtälöiden seurauksena ja miten aaltoa kuvaavat suureet, kuten taajuus ja aaltoluku sekä aaltojen kompleksilukuesitys ja aallon polarisaatiotila
liittyvät aallon sähkö- ja magneettikenttään
- osaa selittää äärettömän pitkän monokromaatisen aallon ja pulssin eron ja kuvata miten pulsseja voidaan matemaattisesti käsitellä Fourier-muunnoksen avulla
- osaa selittää klassisen elektronimallin avulla mistä dispersio väliaineessa johtuu ja miten tästä seuraa väliaineessa liikkuvan pulssin muodon muuttuminen
- osaa kuvata sähkö- ja magneettikentän käyttäytymisen kahden aineen rajapinnalla
- osaa piirtää valonsäteiden kulun yleisempien optisten laitteiden (silmä, mikroskooppi, teleskooppi, valokuitu) läpi ja kuvata yleisimmät optisiin laitteisiin liittyvät kuvausvirheet
- osaa selittää mitä diffraktio tarkoittaa, mikä on lähi- ja kaukokenttädiffraktion ero ja osaa laskea yksinkertaisten varjostimien aiheuttaman diffraktionkuvion kaukokenttädiffraktion tapauksessa
- osaa selittää yleisimpien interferometrien toimintaperiaatteen ja miten koherenssin käsite liittyy niihin
- osaa selittää mitä tarkoitetaan dualismilla, kuvata yleisimmät valon kvanttiluonteeseen sisältyvät käsitteet ja laserin toimintaperiaateen.

Sisältö

Sähkömagneettiset aallot, aaltojen superpositio ja interferenssi,valon kulku väliaineessa, geometrinen optiikka, optiset laitteet,valon diffraktio, interferenssin sovellutuksia, kvanttioptiikan alkeet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste. Suositellaan kirjaa E. Hecht: Optics (4th Edition)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Pakolliset opinnot (Fysiikka)
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
FFYS6015 Optiikka
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet