Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS6025 Termodynamiikka 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Kalevi Kokko
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee systeemien ja prosessien termodynaamisen kuvaamisen ja mallintamisen periaatteet, osaa soveltaa niitä yksinkertaisiin käytännön tilanteisiin ja ratkaista niihin liittyviä differentiaaliyhtälöitä. Opiskelija ymmärtää mekaniikan ja termodynamiikan välisen yhteyden ja eron sekä tietää miten termodynamiikka liittyy statistiseen mekaniikkaan.

Sisältö

Termodynamiikan pääsäännöt, vapaa energia, termodynaamiset prosessit, kemiallinen termodynamiikka, ideaalikaasu, Einsteinin malli, paramagnetismi, suuret systeemit, vuorovaikuttavat systeemit, termodynamiikan sovellukset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Riittävä laskuharjoituaktiivisuus

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Schroeder, D., V., An Introduction to Thermal Physics, (International edition), Addison Wesley Longman, 2000 (alkuosa).

Lisätietoja

Ei kelpaa samaan tutkintoon kurssin FFYS6016 Statistical Physics and Thermodynamics.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Pakolliset opinnot (Fysiikka)
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet