Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS6012 LuK-tutkielma ja seminaari 8 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Jarno Salonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X
2017–2018 X X X

Osaamistavoitteet

Harjaannuttaa opiskelija käyttämään tieteellistä kirjallisuutta, hakemaan tietoa eri lähteistä, esittämään asiat tieteellisesti hyvällä suomen kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.

Sisältö

Kirjoitusohjeet, esitelmän sisältö, esitelmän pitäminen, kirjaston käyttö tiedon hankinnassa, kirjoitelma, seminaari-esitys, opponenttina toimiminen, kypsyyskoe.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Kurssi jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa (periodi II) perehdytään tiedon hankintaan sekä esitelmän ja tutkielman laatimiseen. Toisessa osiossa (periodi IV) opiskelijat pitävät seminaariesitelmän LuK-aiheestaan ja toimivat opponenttina toiselle opiskelijalle. Opiskelijan hakiessa LuK-tutkielmansa aihetta (periodi II) nimetään ohjaaja, joka ohjaa työtä ja tarkastaa sen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

LuK-tutkielma, kypsyyskoe, seminaariesitys, opponenttina toiminen, aktiivinen luento-osallistuminen

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

luentomateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet