Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS6027 Projektityö 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii toimimaan tutkimuslaboratoriossa työryhmän jäsenenä, tekemään pienimuotoista tutkimusta ja raportoimaan työtään.

Sisältö

Opiskelija tekee pienryhmässä tutkimusprojektin nykyaikaisia mittalaitteita käyttäen ja tulkitsee tekemiään havaintoja sekä tekee havainnoista johtopäätöksiä. Opiskelijat raportoivat tekemästään tutkimuksesta ryhmän yhteisellä posterilla, joka esitellään seuraavana syksynä Fysiikan päivänä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Ohjattua laboratoriotyöskentelyä. Posterin tekeminen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Ajoitus V periodi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet