Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TÄHT6006 Tähtitieteen harjoitustyöt I 4 op
Vastuutaho
Tähtitiede
Vastuuhenkilö
Harry Lehto ja Kari Nilsson
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
TÄHT5001 Tähtitiede 1

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on että opiskelija osaa
-selittää teleskoopin tärkeimmät osat ja sen toiminnan;
-selittää taivaan koordinaattijärjestelmän;
-käynnistää, ohjata ja sammuttaa kaukoputken, sen seurantakoneiston ja siihen liitetyn CCD kameran;
-selittää optiset ugri ja UBV spektrikaistat ja niiden merkityksen;
-tuottaa laitteistolla kalibrointi- ja kohdekuvia;
-arvoida havaintojen kuluessa tuotettujen kuvien laatua;
-siirtää kuvat teleskoopilta jälkianalysointiin käytettyyn tietokoneeseen;
-kalibroida kuvat tähtitieteellisesti mielekkäällä tavalla;
-selittää IRAF ohjelmiston pääperiaatteet;
-mitata kohteiden paikat ja kirkkaudet IRAF ohjelmiston avulla;
-laskea tilastollinen analyysi mittauksista;
-kirjoittaa tuloksista raportti, jossa on tekninen osuus sekä tieteellinen yhteenveto lopputuloksineen.

Sisältö

Kurssin sisältö on teleskooppihavaintojen teko. Suunitellaan havainto-ohjelma tähtitieteellisten kohteiden havaitsemiseksi. Käytetään Tuorlan 70cm ja 1m teleskooppeja ja niihin asetettuja CCD kameroita havaintojen tekoon. Mittauksista saadut kuvat analysoidaan IRAF ohjelmapaketilla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Harjoitukset 24 t 0 t

Havainnot 24 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

50% demonstraatiosta ja kirjallinen raportti

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

1st year of Master Degree Program

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste.
Nilsson, Takalo, Piiroinen, Havaitseva tähtitiede, URSA, 2004

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet