Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI6108 Epäorgaaninen kemia 5 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Mika Lastusaari
Edeltävät opinnot
Kurssit Kemia I - IV

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää epäorgaanisen kemian perusteet ja osaa soveltaa näitä kemiallisiin pulmiin.

Sisältö

Alkuaineiden jaksolliset ominaisuudet, kiinteän olomuodon kemiaa, molekyyliorbitaaliteoria, kidekenttäteoria ja kompleksien kemiaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 36 t 0 t

Luennot ja verkkotehtävät

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot ja kirja (House, J.E., Inorganic Chemistry, Academic Press)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Kemian laitos
Kemian laitos
Kemian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science