Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7033 Demonstraatiokurssi 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hyödyntää fysiikan havainnollistamiskeinoja kouluopetuksessa, käyttää demonstraatioita oppimista tukevana työkaluna sekä yhdistää demonstraatiot kouluopetuksessa esille tulevaan teoriaan. Lisäksi opiskelija ymmärtää tieto- ja viestintäteknologian tarjoamat mahdollisuudet fysiikan havainnollistamisessa.

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan erilaisten annettujen ja vapaavalintaisten demonstraatioiden suorittamista. Lisäksi tutustutaan demonstraatioiden merkitykseen opetuksessa ja oppimisessa sekä demonstraation esittämiseen liittyviin tekijöihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 20 t 0 t

Seminaaritapaamiset (n. 15h), itsenäinen pienryhmätyöskentely ja luentodemonstraatiot.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn sekä demonstraatioiden suorittaminen/seuraaminen ja raportointi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
5. vuoden syksy

Luennoidaan joka vuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Demonstraatiopajasta löytyvä kirjallinen materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet