Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS6010 Kiinteän olomuodon fysiikka I 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Pekka Laukkanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Kurssin suorittamista helpottaa, jos opiskelija hallitsee perustiedot sähkö- ja magnetismiopista, statistisesta fysiikasta ja termodynamiikasta sekä kvanttimekaniikasta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kertoa millaisia atomisidoksia kiinteissä aineissa on ja miten ne vaikuttavat aineen ominaisuuksiin. Hän osaa käyttää Millerin indeksejä kidetasojen kuvaamiseen ja laskea kiderakenteesta syntyvän röntgendiffraktiokuvion. Lisäksi opiskelija osaa kertoa, miten kidevirheet vaikuttavat aineen mekaanisiin ominaisuuksiin. Hän osaa kuvata fononien kulkua aineessa dispersiokäyrillä ja osaa kertoa mistä lämmönjohtavuus, lämpökapasiteetti ja lämpölaajeneminen syntyvät ja miten ne riippuvat mm. lämpötilasta. Opiskelija osaa soveltaa Druden mallia sähkönjohtavuuden kuvaamiseen ja selittää miten vyömalli syntyy. Hän osaa selittää, miten puolijohteet ja yksinkertaiset puolijohdekomponentit toimivat, miten kiinteän aineen magnetismi syntyy ja miten se ilmenee sekä millaisia ominaisuuksia suprajohteilla on.

Sisältö

Atomisidokset kiinteissä aineissa, kiderakenteet ja Braggin laki sekä kiinteiden aineiden mekaaniset, termiset ja sähköiset ominaisuudet. Tutustuminen puolijohteisiin, magneettisiin materiaaleihin ja suprajohteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Riittävä laskuharjoitusaktiivisuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Luennoidaan joka vuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 Luentomoniste; Philip Hofmann: Solid state physics: An introduction (Wiley).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet