Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TFYS6009 Suhteellisuusteoria II 4 op
Vastuutaho
Teoreettinen fysiikka
Vastuuhenkilö
IIro Vilja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää yleisen suhteellisuusteorian rakenteen, osaa muodostaa Einsteinin yhtälön ja geodeettisen viivan yhtälön. Opiskelija osaa käyttää hyväkseen symmetrioita yleisen suhteellisuusteorian yhteydessä ja osaa ratkaista tärkeimmät Einsteinin yhtälön muodot sekä tuntee sen tärkeimmät ratkaisut.

Sisältö

Kaarevan avaruuden peruskäsitteet: metriikka ja kaarevuustensorit, symmetriat ja Killing-vektorit. Hilbertin-Einsteinin vaikutus, Einsteinin yhtälöt, kappaleen liike gravitaatiokentässä;
symmetriset avaruudet, gravitaatiosäteily ja Einsteinin liikeyhtälöiden ratkaisuja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

luentomoniste.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet