Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS6018 Sähkö- ja magnetismioppi II 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Matti Murtomaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on laajentaa kurssin FFYS6017 antamaa pohjaa sähkömagnetismista. Opiskelija ymmärtää miten väliaine vaikuttaa sähkö- ja magneettikenttiin, ja miten tätä ilmiötä käsitellään matemaattisesti. Opiskelija ymmärtää vaihtovirran ja transienttien virtojen ilmiömaailman virtapiireissä. Kurssin jälkeen opiskelija pystyy laskemaan yksinkertaisten vaihtovirtapiirien kompleksiset jännitteet, virrat ja impedanssit. Lisäksi opiskelija oppii yhdistämään sähkö- ja magneettikentät erikoisen suhteellisuusteorian avulla, syventäen täten myös suhteellisuusteorian tuntemustaan.

Sisältö

Väliaineen vaikutus sähkö- ja magneettikenttiin. Ajasta riippuvat virtapiirit, kompleksinen jännite, virta ja impendanssi. Vaihtovirran teho ja muuntajat. Sähkö- ja magneettikenttien Lorentz-muunnokset. Liikkuvan varauksen aiheuttama sähkö- ja magneettikenttä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Minimi ViLLE-pisteet 125

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste ja luennolla esitettävä materiaali.

Oheislukemistoksi suositellaan esim. Griffiths, D.J., Introduction to Electrodynamics, Prentice Hall, 3rd Edition, 1981; Duffin, J., Electricity and Magnetism, 4th ed., McGraw-Hill, 1990 ja I.S.Grant, W.R. Phillips, Electromagnetism, John Wiley&Sons, 1990.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet