Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TÄHT5002 Tähtitiede 2 5 op
Vastuutaho
Tähtitiede
Vastuuhenkilö
Silja Pohjolainen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
TÄHT5001 Tähtitiede 1
FFYS5009 Fysiikka 1
FFYS5010 Fysiikka 2
FFYS5011 Fysiikka 3
FFYS5012 Fysiikka 4

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva maailmankaikkeudesta ja hän ymmärtää miten tähdet, tähtijoukot ja suuren mittakaavan rakenteet ovat osa maailmankaikkeutta. Opiskelija ymmärtää menetelmät, joilla tämä yleiskuva on hankittu sekä tietää, mihin teorioihin havaintojen tulkinta perustuu. Opiskelija tuntee tähtitieteen ja kosmologian perusterminologian ja pystyy selittämään, mitä erikoistermit tarkoittavat. Hän pystyy arvioimaan tähtitieteen ja kosmologian nykytiedon luotettavuutta, tunnistamaan toistaiseksi avoimet kysymykset, ja punnitsemaan uusien tutkimustulosten merkitystä. Opiskelijalla on yleiskuva maailmankaikkeuden historiasta.

Sisältö

Aurinko, muuttuvat tähdet, kompaktit tähdet, tähtienvälinen aine,tähtijoukot, Linnunrata, galaksien luokittelu ja kehitys, kosmologia ja maailmankaikkeus. Kurssiin kuuluu 4 tähtitieteen CLEA-demoa kurssilla käsiteltävistä aiheista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Karttunen, Donner, Kröger, Oja ja Poutanen: Tähtitieteen perusteet, 4. painos (2003) tai uudempi.

Lisätietoja

Ei hyväksytä samaan tutkintoon tai opintokokonaisuuteen kurssin UFYS2013 Tähtitieteen peruskurssi III kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
TÄHT5002 Tähtitiede 2
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet