Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS5000 Orientoivat opinnot 1 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Minnamari Saloaro, Jaani Tuura
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Uusi opiskelija tutustuu yliopiston toimintatapoihin ja oppii opinnoissa välttämättömiä taitoja. Opintojen suunnittelulla tähdätään tehokkaaseen ja päämäärätietoiseen opiskeluun.

Sisältö

Opiskelijan osallistuu lukuvuoden aikana opinto-ohjaukseen ja erilaisiin tapahtumiin, joiden tavoitteena on lisätä hänen ymmärrystään opiskelusta ja opintojen tavoitteista.

Toteutustavat

Osallistuminen erilaisiin tilaisuuksiin, joiden tavoitteena on opettaa opiskelua ja kasvattaa opiskelumotivaatiota.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Suorituksista annetaan pisteitä, jotka on mainittu alla suluissa ko. tilaisuuden perässä. Kun opiskelija on käynyt pakolliset suoritukset ja kerännyt vähintään 200 pistettä, hän saa opintomerkinnän kurssista.
Pakolliset suoritukset
- Kirjaston järjestämä tiedonhankintataitojen opetus 2 h (20 p)
- Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinta 1-2 h (20 p)
Vaihtoehtoiset suoritukset
- Osallistuminen johdantoviikolla fysiikan ja tähtitieteen laitoksen järjestämään ohjelmaan n. 6 h (10 p/luento, max 60 p)
- Henkilökohtainen palaveri oman opettajatuutorin kanssa 1 h (10 p)
- Fysiikan päivä, luennot ja iltaohjelma n. 5 h (10 p/luento, iltaohjelma 10 p)
- Harjoittelijaseminaariin osallistuminen, järjestetään n. 7 kertaa syksyllä 1 h/kerta (10 p/kerta)
- Erikoistumisalanvalintatilaisuus 2 h (20 p)
- Fysiikan ja tähtitieteen laitoksen johonkin väitöstilaisuuteen osallistuminen (40 op, hyväksytään yhden kerran)
- Muita mahdollisia tilaisuuksia esim. työnhakukoulutusta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet