Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » Biolääketieteen opinnot
ANAT1206 Kehitys - ja lisääntymisbiologia 3 op
Vastuutaho
Solubiologia ja anatomia
Vastuuhenkilö
Professori Juha Peltonen (juhpel@utu.fi), Solubiologia ja anatomia, Biolääketieteen laitos
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteina on perehdyttää opiskelijat vertailevaan kehitysbiologiaan, yksilönkehityksen
ja kasvun säätelymekanismeihin solu- ja molekyylitasolla sekä kehitysbiologisiin
malleihin ja malliorganismeihin.
Opiskelija oppii ymmärtämään alkio- ja sikiökehityksen geneettisen säätelyn evolutiivisia
yhteyksiä ja lainalaisuuksia. Tietoa sovelletaan säätelymekanismeihin solu-,
kudos- ja elintasolla. Tavoitteena on myös saada tietoa kokeellisen kehitysbiologian lähestymistavoista
ja tekniikoista ihmisellä ja malliorganismilla, mukaan lukien kantasolututkimus.
Kurssi antaa opiskelijoille valmiuksia kehitys- ja lisääntymisbiologiseen tutkimustyöhön.

Sisältö

- vertaileva kehitysbiologia evoluutiobiologian näkökulmasta
- kantasolut
- geenit ja erilaistumisen säätely
- kehitysbiologiset malliorganismit, muuntogeeniset eläinmallit
- solujen, kudosten ja elinten erilaistumisen säätely ja signaalivälitys
- hedelmöitys ja siihen liittyvä solusignalointi
- sukusolujen erilaistumisen säätely

Toteutustavat

Luennot ja oppimistehtävät 20-24 tuntia, seminaarit 2-4 tuntia, omatoiminen opiskelu oppikirjojen ja ennakkotehtävien avulla 20-30 tuntia.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

loka-marraskuu

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava oppimateriaali sekä oppikirjat:

1. Tortora, GJ., Derrickson, BH., Principles of Anatomy and Physiology, 12th ed. (tai uudempi) (John Wiley & Sons); soveltuvin osin.

2. Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, 5th ed. (tai uudempi) (Garland Science); soveltuvin osin.

Syventävää kirjallisuutta:

1. Gilbert, SF., Developmental Biology, 9th ed. (Sinauer Associates, Inc., USA)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Biolääketieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging