Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLH2311 P4 Suomalaisten maailmat 5 op
Vastuutaho
Poliittinen historia
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Monipuolisten perustietojen omaksuminen suomalaisen yhteiskunnan poliittisesta historiasta ja kansainvälisistä suhteista sekä johdattaminen erilaisten historiatulkintojen olemassaoloon ja niiden vertailuun. Opiskelija saa perustiedot Suomen kansainvälisen aseman kehityksestä uusimmalla ajalla, pystyy sijoittamaan Suomen kehityksen kansainväliseen kontekstiin ja oppii perusteet ulkomaisista näkökulmista Suomeen.

Sisältö

Suomen sisäisen poliittisen kehityksen ja ulkosuhteiden keskeiset kehityspiirteet 1800-luvulta alkaen sekä tapahtumahistorian että kansainvälisen näkökulman kannalta katsottuna.

Toteutustavat

Opintojakso suoritetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu luentosarjasta (16 h), tentistä ja opintoryhmätyöskentelystä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Luentokuulustelu + harjoitustyö(t). Luentosarja ja opintoryhmätyöskentely. Opintoryhmät alkavat vasta luento-osuuden jälkeen. Kirjallisuus tentitään kurssin luentokuulustelun yhteydessä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosanaan vaikuttaa myös aktiivisuus opintoryhmässä.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jussila, O., Hentilä,S., Nevakivi, J.: Suomen poliittinen historia 1809-2009 (2009).

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
P4 SUOMALAISTEN MAAILMAT (Poliittinen historia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet