Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLH2293 S2.2 Historiankirjoituksen traditiot II 4 op
Vastuutaho
Poliittinen historia
Vastuuhenkilö
tutkielman ohjaaja

Osaamistavoitteet

Omaan graduaiheeseen liittyvän tutkimuskirjallisuuden kriittisen tarkastelun harjoittelu.

Sisältö

Aikaisemman historiantutkimuksen tarkastelu ja käyttö omassa työssä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Essee. Oman tutkimuksen aihepiiriin liittyvä essee, josta voi kehittyä osa pro gradu työtä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Essee pitää kirjoittaa seminaarin S5.1. aikana, ennen siirtymistä seminaariin S5.2.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
S2 HISTORIANKIRJOITUKSEN TRADITIOT (Poliittinen historia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet