Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLH2299 S5.1 Seminaari I 6 op
Vastuutaho
Poliittinen historia
Vastuuhenkilö
professorit ja tarvittaessa yliopistonlehtorit

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielman teeman lähtökohtien, tavoitteiden, aineistojen ja aikataulun hahmottaminen.

Sisältö

Yhden lukukauden (sl/kl 24h) kestävä seminaari, jossa tehdään erilaisia harjoituksia ja esitetään vähintään tutkielman teeman rajaava ideapaperi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Seminaari. Aktiivinen osallistuminen seminaareihin, ideapaperin ja harjoitusten tekeminen sekä opponenttina toimiminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
S5 SEMINAARI (Poliittinen historia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet