Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLH2300 S5.2 Seminaari II 6 op
Vastuutaho
Poliittinen historia
Vastuuhenkilö
professorit ja tarvittaessa yliopistonlehtorit
Edeltävät opinnot
Edeltävät opinnot: S5.1. ja S2.2.

Osaamistavoitteet

Tutkimusprosessiin ja päättelyn ongelmiin perehdyttäminen.

Sisältö

Yhden lukukauden (sl/kl 24h) kestävä seminaari, jossa esitetään yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma. Lisäksi voidaan esittää pro gradu -työn osia (esim. johdanto tai käsittelyluku).

Vaadittavat opintosuoritukset

Seminaari. Aktiivinen osallistuminen seminaareihin, esitelmien laatiminen ja opponenttina toimiminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
S5 SEMINAARI (Poliittinen historia)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet