Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLH2301 S5.3 Seminaari III 8 op
Vastuutaho
Poliittinen historia
Vastuuhenkilö
professorit ja tarvittaessa yliopistonlehtorit
Edeltävät opinnot
Edeltävät opinnot: S5.2. ja S3.2.

Osaamistavoitteet

Tutkielman viimeistely ja käsittely.

Sisältö

Lukukauden (sl/kl 24h) kestävä seminaari, jossa esitetään pro gradu –työn osia (esim. johdanto tai käsittelyluku) tai koko työ. Mikäli työ on seminaarin päättyessä vielä keskeneräinen, käydään ohjaajan kanssa keskustelu, jossa tarkastellaan työn näköaloja ja aikataulua ja sovitaan yhteydenpidosta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Seminaari. Aktiivinen osallistuminen seminaareihin, esitelmien laatiminen ja opponenttina toimiminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
S5 SEMINAARI (Poliittinen historia)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet