Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLH2098 S1 Ammatillinen orientoituminen 5 op
Vastuutaho
Poliittinen historia
Vastuuhenkilö
Lintunen vastaa kohdista a ja c, yliopistonlehtori kohdasta b

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille entistä paremmat valmiudet työelämää varten ja parantaa työnsaannin mahdollisuuksia. Työharjoittelun aikana opiskelija kartoittaa omaa osaamistaan ja tunnistaa alalla vaadittavia taitoja.

Sisältö

Vaihtoehtoisia jaksoja ja sisältöjä sekä kursseina että työharjoitteluna.

Vaadittavat opintosuoritukset

a) Valtiohallinnon harjoittelu tai muu vastaava harjoittelu/työkokemus
b) Toimimalla P4 Suomalaisten maailmat -monimuotokurssin opintoryhmän ohjaajana. Tehtävään annetaan koulutus.
c) Suorittamalla aihepiiriin soveltuvia kursseja. Soveltuvia ammattiin orientoivia kursseja tarjoavat yliopiston ja rekrytointipalveluiden lisäksi myös muut tahot. Esimerkiksi arkistolaitos järjestää erilaisia kursseja, jotka edesauttavat työllistymistä hallintoon. Kurssien soveltuvuudesta tulee aina sopia etukäteen vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Harjoittelun/työkokemuksen ja kurssien soveltuvuudesta sovitaan vastuullisen opettajan kanssa ja hänelle toimitetaan esitys suoritustavasta tarvittavine liitteineen. Harjoittelun päätyttyä vastuulliselle opettajalle toimitetaan kopio työtodistuksesta ja 2-sivuinen harjoitteluraportti.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet