Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLH1072 S4 Maisteriopintojen peruskurssi 5 op
Vastuutaho
Poliittinen historia
Vastuuhenkilö
professori

Osaamistavoitteet

Opettaa historiantutkimuksen käyttöä ja soveltamista, esitellä ajankohtaisia teemoja ja poliittisen historian oppiaineen piirissä harjoitettua tutkimusta sekä perehdyttää osanottajat pro gradu –työtä tehdessä tarpeellisiin metodologisiin ja käytännöllisiin lähtökohtiin. Harjoittaa argumentointia sekä kirjallisessa esityksessä että suullisesti.

Sisältö

Syyslukukauden mittainen kurssi, jolla on sekä useita luennoitsijoita että workshop-tyyppistä opiskelua. Opiskelijat laativat ryhmissä pieniä harjoitustöitä esim. arkistojen dokumenteista, historiantutkimusta pohdiskelevista teoksista tai ajankohtaisista tutkimuksista, joista laaditaan kriittisiä tarkasteluja metodologisista ja lähteiden käyttöön liittyvistä näkökulmista. Kyseeseen tulevien kirjojen lista esitellään kurssilla.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen ja harjoitustöiden tekeminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet