Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLH2302 S6 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Poliittinen historia
Vastuuhenkilö
professorit

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielman päätavoitteena on hankkia ja käyttää kykyä itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn ja laajan kirjallisen esityksen valmistamiseen.

Sisältö

Tieteellisen tutkielman itsenäinen laatiminen, sen esittely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Tutkielma / opinnäytetyö.

Tutkielman ohjaus ja palaute tapahtuvat pääasiassa seminaarin I-III yhteydessä sekä ohjaajan vastaanotoilla.Mikäli opiskelija saa seminaarit käydyksi, mutta pro gradu -työ on vielä kesken, käydään viimeisen seminaarin päätösvaiheessa ohjaajan kanssa keskustelu, jossa tarkastellaan työn näköaloja ja aikataulua ja sovitaan yhteydenpidosta.

Mikäli suomen tai ruotsin kielen taitoa ei ole jo osoitettu kandidaatintutkinnossa, kirjoitetaan kypsyysnäyte samalla tavoin kuin kandidaatin tutkintoon suoritettavasta kypsyysnäytteestä on määrätty. Kirjallinen kypsyysnäyte kirjoitetaan sen jälkeen, kun pro gradu -tutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan tutkielman ohjaajalle viimeistään viikkoa ennen koetta.

Mikäli opiskelija on osoittanut kielitaitonsa kandidaatintutkinnossa, osoitetaan maisterivaiheen kypsyysnäytteellä pelkästään perehtyneisyys opinnäytteen alaan ja kypsyysnäytteeksi hyväksytään pro gradu -tutkielmasta kirjoitettu tiivistelmä."

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Menettelytavoista ja käytännöistä: ohjeet löytyvät poliittisen historian intranet-sivuilta kohdasta Opiskelu/Opiskeluohjeita https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/poliittinen-historia/opiskelu/opiskeluohjeita/Sivut/home.aspx Tiedekunta ja oppiaine suosittelevat, että opiskelija antaisi suostumuksensa pro gradunsa julkaisemiseen verkossa, jolloin se tulee aihepiiristä kiinnostuneiden ulottuville. Tarkemmat ohjeet: http://www.utu.fi/fi/yksikot/kirjasto/ehdota/julkaisupalvelut/opinnaytetyon-julkaiseminen/

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet