Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1011 A2 POLITIIKAN TUTKIMUKSEN METODOLOGIA (pääaineopiskelijat) 4 op
Vastuutaho
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Antti Pajala
Edeltävät opinnot
Ei pakollisia edeltäviä opintoja. Kurssin vaativuustaso olettaa valtio-opin perusopintojen tietotason.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee erilaiset politiikan tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja suuntaukset. Lisäksi hän osaa analysoida politologisia tutkimuksia.

Sisältö

Politiikan tutkimuksen metodologia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Katso luentojen aikataulu opetusohjelmasta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot ja harjoitustyö, jossa analysoidaan erilaisia politologisia tutkimuksia sekä seminaari.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Hylätty - 1 - 5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hindmoor A.: Rational Choice

Marsh, D. & Stoker, G.: Theory and Methods in Political Sciences.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet