Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1012 A2 POLITIIKAN TUTKIMUKSEN METODOLOGIA (sivuaineopiskelijat) 6 op
Vastuutaho
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Antti Pajala
Edeltävät opinnot
Ei pakollisia edeltäviä opintoja. Kurssin vaativuustaso olettaa valtio-opin perusopintojen tietotason.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy politiikan tutkimuksen metodologiaan ja erilaisiin politiikan tutkimuksen suuntauksiin.

Sisältö

Politiikan tutkimuksen metodologia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakso tentitään yhtenä kirjatenttinä. Kirjatenttiin kuuluvia kirjoja voi korvata luentosarjoilla, opetusseminaareilla ja/tai esseillä. Esseen tekemisestä tulee sopia kokonaisuuden vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Hylätty - 1 - 5. Kukin teos/korvaava suoritus painottuu arvosanassa opintopisteosuutensa mukaan. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää jokaisesta teoksesta/korvaavasta kurssista hyväksyttyä arvosanaa.

Suositellut suoritusajankohdat

Kurssi tentitään opiskelijan valitsemana ajankohtana sähköisenä tenttinä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Marsh D. & Stoker G.: Theory and Methods in Political Science (3. laitos)

Hindmoor A.: Rational choice

Raatikainen, P.: Ihmistieteet ja filosofia

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet