Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1524 A3.1 TEKSTIANALYYSI JA HAASTATTELUKURSSI 3 op
Vastuutaho
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Mikael Mattlin ja Rauli Mickelsson
Edeltävät opinnot
Ei pakollisia edeltäviä opintoja. Kurssin vaativuustaso olettaa valtio-opin perusopintojen tietotason.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää joko haastattelu- tai tekstianalyysin politologisia tutkimusmenetelmiä.

Sisältö

Kurssin voi suorittaa joko suomenkielisinä tekstianalyysikurssina tai englanninkielisenä haastattelukurssina. Politiikan tutkimuksessa käytettävät kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakso suoritetaan luentokurssina, johon sisältyy harjoitustyö ja päätösseminaari.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Hylätty - 1 - 5.

Suositellut suoritusajankohdat

Luentokurssi järjestetään syys- ja kevätlukukaudella. Katso tarkempi aikataulu opetusohjelmasta.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaali jaetaan luentokurssilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet