Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1171 A3.2 KVANTITATIIVISET AINEISTOT JA TUTKIMUSMENETELMÄT 4 op
Vastuutaho
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Antti Pajala
Edeltävät opinnot
Dokumentoitu SPSS-ohjelmiston perusteiden hallinta sekä tiedekunnan yhteisiin opintohihin kuuluva Tilastomenetelmien peruskurssi soveltajille. Edellä mainitut on oltava suoritettuna tai suoritettava samana lukukautena rinnakkain A3.2-kurssin kanssa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää kvantitatiivisia tutkimusaineistoja sekä perustason kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa myös käyttää tilastollisia menetelmiä kvantitatiivisten aineistojen kuvailuun.

Sisältö

Politiikan tutkimuksessa käytettävät kvantitatiiviset aineistot ja tutkimusmenetelmät.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakso suoritetaan luentokurssina sekä harjoituksina. Kurssiin kuuluu 24 h luentoja ja 16 h harjoituksia, joihin osallistuminen on pakollista. Kurssiin sisältyy myös harjoitustyö.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Hylätty - 1 - 5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit jaetaan luentokurssilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet