Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1020 TUTKIELMASEMINAARI 0 op
Vastuutaho
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtorit ja yliopisto-opettajat, pj- ja kv-linjat
Edeltävät opinnot
Tutkielmaseminaariin osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on suoritettuna vähintään yksi opintojaksi (3 op) yhteisten opintojen opintokokonaisuudesta Johdatus tieteelliseen ajateluun (6 op) sekä valtio-opin perusopinnot ja opintojaksot A 1-3. Lisäksi suositellaan vaihtoehtoisten aineopintojen suorittamista jo ennen seminaariin ilmoittautumista. Tutkielmaa tarkastettavaksi jätettäessä tulee Suomen kielen kirjallisen viestinnän kurssin (2 op) olla suoritettuna. Opintojaksot katsotaan suoritetuiksi, kun niistä on merkintä opintorekisterissä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijoiden valmiuksia itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön. Samalla opitaan tieteellistä argumentaatiota, kritiikkiä ja raportin kirjoittamista.

Sisältö

Valtio-opin aineopinnot päättää seminaari, jonka kesto on yksi tai kaksi lukukautta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Seminaari, johon kuuluu tutkielman kirjoittaminen ja muiden tekemien tutkielmien opponointi.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Ks. tiedekunnan ohjeet opinto-oppaan alusta.

Suositellut suoritusajankohdat

Katso tarkempi aikataulu opetusohjelmasta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet