Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT2467 PROSEMINAARI (sivuaineopiskelijat) 10 op
Vastuutaho
Valtio-oppi
Edeltävät opinnot
SIVUAINEOPISKELIJAT: Tutkielmaseminaariin osallistumisen edellytyksenä on sekä valtio-opin että oman pääaineen perusopintojen suorittaminen. Lisäksi suositellaan sekä oman pääaineen aineopintojen että valtio-opin vaihtoehtoisten aineopintojen suorittamista jo ennen seminaariin ilmoittautumista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijoiden valmiuksia itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön. Samalla opitaan tieteellistä argumentaatiota, kritiikkiä ja raportin kirjoittamista

Sisältö

Seminaarityöskentelyn aikana opiskelija tuottaa itsenäisen tutkimusprosessin tuloksena tieteellisen työn, joka voidaan hyväksyä proseminaaritutkielmana. Tutkielma on 20-30 sivun mittainen kirjallinen, tieteellinen työ. Tutkielmassa asetetaan teoreettisesti perusteltu tutkimusongelma, joka ratkaistaan soveltamalla jotakin tutkimusmenetelmää rajattuun aineistoon.

Toteutustavat

Seminaariryhmät aloittavat alku- ja loppusyksyllä. Seminaarissa esitetään tutkielmaa edistäviä kirjallisia töitä, opponoidaan näitä esityksiä ja keskustellaan tieteestä sekä opinnäytteistä. Seminaarin suorittaminen vaatii aktiivista läsnäoloa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Sivuaineopiskelijoiden proseminaari koostuu seminaarista ja tutkielmasta. Sivuaineopiskelijat eivät kirjoita kypsyysnäytettä. Proseminaarityön ottaa vastaan seminaarityön ohjaaja.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Ks. tiedekunnan ohjeet opinto-oppaan alusta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet