Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1173 APJ3 POLITIIKAN PROSESSIT 6 op
Vastuutaho
Valtio-oppi
Edeltävät opinnot
Kurssin vaativuustaso olettaa valtio-opin perusopintojen tietotason.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu keskeisiin demokraattisiin prosesseihin eli vaaleihin, poliittiseen kommunikaatioon ja deliberaatioon sekä vaihtoehtoisiin osallistumismuotoihin.

Sisältö

Demokraattisen politiikan keskeiset prosessit

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakso tentitään yhtenä tenttinä. Opintojakson kirjallisuutta on mahdollista korvata luentosarjoilla, opetusseminaareilla ja/tai esseillä. Esseen tekemisestä tulee sopia kokonaisuuden vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Kurssi tentitään opiskelijan valitsemana ajankohtana sähköisenä tenttinä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Gastil J.: Political Communication and Deliberation

Farrell, D.: Electoral Systems. A Comparative Introduction

Smith, G.: Democratic Innovations

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet