Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1174 APJ4 KANSALLISET JÄRJESTELMÄT JA EU 6 op
Vastuutaho
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Matti Wiberg
Edeltävät opinnot
Ei edeltäviä opintoja. Kurssin vaativuustaso olettaa valtio-opin perusopintojen tietotason.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa erilaisten kansallisten järjestelmien eroja ja yhtäläisyyksiä sekä EU:n poliittisen järjestelmän olennaisimmat ominaispiirteet.

Sisältö

Kokonaisuudessa perehdytään erilaisiin kansallisiin poliittisiin järjestelmiin ja niiden eroihin ja yhtäläisyyksiin sekä perehdytään EU:n poliittisen järjestelmän institutionaalisiin ja toiminnallisiin ydinasioihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakso tentitään yhtenä tenttinä tiedekunnan tenttipäivänä. Opintojakson kirjallisuutta on mahdollista korvata luentosarjoilla, opetusseminaareilla ja/tai esseillä. Esseen tekemisestä tulee sopia kokonaisuuden vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Hylätty - 1 - 5. Kukin teos/korvaava suoritus painottuu arvosanassa opintopisteosuutensa mukaan. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää jokaisesta teoksesta/korvaavasta kurssista hyväksyttyä arvosanaa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hague, R. & Harrop, M.: Comparative Government and Politics (8. laitos)

Hix, S.: The Political System of the European Union (2. laitos)

LeDuc, L. & Niemi, R. G. & Norris, P.: Comparing democracies 3: elections and voting in the 21st century (3. laitos)

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet