Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1030 AKV1 OPPIALA JA KLASSISET SUUNTAUKSET 7 op
Vastuutaho
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori, kv-linja
Edeltävät opinnot
Ei edeltäviä opintoja. Kurssin vaativuustaso olettaa valtio-opin perusopintojen tietotason.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa oppialan historiallisen kehityksen ja teoreettiset pääsuuntaukset.

Sisältö

Oppiala tieteentutkimuksen kannalta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakso tentitään opiskelijan valitsemana ajankohtana sähköisenä tenttinä. Opintojakson kirjallisuutta on mahdollista korvata luentosarjoilla, opetusseminaareilla ja/tai esseillä. Esseen tekemisestä tulee sopia kokonaisuuden vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Hylätty - 1 - 5. Kukin teos/korvaava suoritus painottuu arvosanassa opintopisteosuutensa mukaan. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää jokaisesta teoksesta/korvaavasta kurssista hyväksyttyä arvosanaa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pakollinen kirja (3 op):

Dunne, T., Kurki, M. & Smith, S.: International Relations Theories: Discipline and Diversity (4. Laitos)

Valitse kaksi (2) seuraavista:

Bull, H.: Anarchical society

Enloe, C.: Bananas, beaches and bases: making feminist sense of international politics (2. Laitos)

Morgenthau, H. J.: Politics Among Nations (7. laitos).

Keohane, R. O. & Nye, J. S.: Power and Interdependence (3. laitos).

Waltz, K. N.: Theory of International Politics.

Huom! Jos olet jo aiemmin suorittanut jonkun tenttikirjoista hyväksytysti vanhan opintojakson yhteydessä, ota ennen tenttiä yhteys tentaattoriin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet