Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1178 AKV3 TURVALLISUUS, KONFLIKTI JA RAUHA 6 op
Vastuutaho
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
kv-professori
Edeltävät opinnot
Ei edeltäviä opintoja. Kurssin vaativuustaso olettaa valtio-opin perusopintojen tietotason.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää turvallisuusproblematiikan ja konfliktidynamiikan perusteet.

Sisältö

Kansainvälinen politiikka rauhan- ja konfliktintutkimuksen kannalta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakso tentitään yhtenä tenttinä. Kaikki kolme kirjaa tentitään. Opintojakson kirjallisuutta on mahdollista korvata luentosarjoilla, lukupiirillä (ks. opetusohjelma) ja/tai esseillä. Esseen tekemisestä tulee sopia kokonaisuuden vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Hylätty - 1 - 5. Kukin teos/korvaava suoritus painottuu arvosanassa opintopisteosuutensa mukaan. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää jokaisesta teoksesta/korvaavasta kurssista hyväksyttyä arvosanaa.

Suositellut suoritusajankohdat

Opintojakso tentitään itse valittuna päivänä sähköisenä tenttinä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Buzan, B. & Herring, E.: The Arms Dynamics in World Politics.

Collins, A. (ed.): Contemporary Security Studies. (2. laitos)

Vuori, J.: Critical Security and Chinese Politics. The Anti-Falungong Campaign

Huom! Jos olet jo aiemmin suorittanut jonkun tenttikirjoista hyväksytysti vanhan opintojakson yhteydessä, ota ennen tenttiä yhteys tentaattoriin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet