Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1179 AKV 4 GLOBAALI TALOUSJÄRJESTELMÄ 6 op
Vastuutaho
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Hanna Tuominen
Edeltävät opinnot
Ei edeltäviä opintoja. Kurssin vaativuustaso olettaa valtio-opin perusopintojen tietotason.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää miten nykyinen globaali talousjärjestelmä on rakentunut ja miten sitä voidaan analysoida.

Sisältö

Globaalin talousjärjestelmän rakenne, sen keskeiset ilmiöt ja niitä selittävät teoriat.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakso tentitään yhtenä tenttinä. KAIKKI KOLME KIRJAA TENTITÄÄN. Opintojakson kirjallisuutta on mahdollista korvata luentosarjoilla, opetusseminaareilla ja/tai esseillä. Esseen tekemisestä tulee sopia kokonaisuuden vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Hylätty - 1 - 5. Kukin korvaava suoritus painottuu arvosanassa opintopisteosuutensa mukaan. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää jokaisesta teoksesta/korvaavasta kurssista hyväksyttyä arvosanaa.

Suositellut suoritusajankohdat

Opintojakso tentitään itse valittuna päivänä sähköisenä tenttinä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Blyth, M. toim.: Routledge Handbook of International Political Economy (IPE): IPE as a Global Conversation (huom! vain ss. 1-20 ja 93-306)

Gilpin, R.: Global Political Economy: Understanding the International Economic Order.

Mattli, W.: The Logic of Regional Integration:. Europe and Beyond.

Huom! Jos olet jo aiemmin suorittanut jonkun tenttikirjoista hyväksytysti vanhan opintojakson yhteydessä, ota ennen tenttiä yhteys tentaattoriin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet