Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1180 AKV5 GLOBAALIN MAAILMAN JA SEN ONGELMIEN HALLINTA 6 op
Vastuutaho
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori, kv-linja
Edeltävät opinnot
Ei edeltäviä opintoja. Kurssin vaativuustaso olettaa valtio-opin perusopintojen tietotason.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee ottamaan ongelmakeskeisen näkökulman kansainvälisiin suhteisiin ja niiden institutionalisoitumiseen.

Sisältö

Globaalit ongelmat ja kansainvälinen yhteistoiminta niiden käsittelemiseksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakso tentitään yhtenä tenttinä. Kaikki kolme kirjaa tentitään. Opintojakson kirjallisuutta on mahdollista korvata luentosarjoilla, opetusseminaareilla ja/tai esseillä. Esseen tekemisestä tulee sopia kokonaisuuden vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Opintojakso tentitään yhtenä tenttinä itse valittuna päivänä sähköisenä tenttinä. Esseiden aikatauluista sovitaan kokonaisuuden vastuuhenkilön kanssa. Korvaavien kurssien aikataulut oppiaineen opetusohjelman mukaan.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ippolito, F. & Trevisanut, S. (toim.): Migration in the Mediterranean. Mechanisms of International Cooperation.

Pogge, T. W.: World Poverty and Human Rights.

O’Neill, K.: The Environment and International Relations.

Huom! Jos olet jo aiemmin suorittanut jonkun tenttikirjoista hyväksytysti vanhan opintojakson yhteydessä, ota ennen tenttiä yhteys tentaattoriin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet