Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1040 S 2 TEORIA JA METODOLOGIA 4 op
Vastuutaho
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Maija Setälä
Edeltävät opinnot
Kandidaatintutkinnon suorittaminen

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut opiskelija tuntee kausaalipäättelyn periaatteita erilaisissa tutkimusasetelmissa, päätös- ja peliteorian perusteita sekä poliittisten instituutioiden arviointi- ja suunnitteluperiaatteita. Tavoitteena on antaa välineet valtio-opin tutkimuskirjallisuuden itsenäiseen hyödyntämiseen.

Sisältö

Kurssi tarjoaa aineopintoja syvällisemmän käsityksen politiikan tutkimuksen menetelmistä ja lähestymistavoista. Kurssilla perehdytään erityisesti ei-kokeelliseen kausaalipäättelyyn vertailevassa tutkimuksessa ja poliittisen käyttäytymisen tutkimuksessa, kokeelliseen tutkimukseen, peliteoriaan, kollektiivisen päätöksenteon ja instituutioiden suunnittelun teoriaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Luentokurssi (suositeltava) tai kirjatentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Luentokurssi ja kirjatentti arvostellaan kumpikin asteikolla, hylätty - 1 - 5.

Suositellut suoritusajankohdat

Luentokurssi kevätlukukaudella. Kirjatentti tentitään yhtenä tenttinä itse valittuna päivänä sähköisenä tenttinä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomuistiinpanot ja luennoilla jaettava materiaali tai kaksi seuraavista kirjoista.

Jackson, P.T.: The Conduct of Inquiry in International Relations – Philosophy of Science and Its Implications for the Study of World Politics

Nurmi, H.: Models of Political Economy

Peters, P.G.: Comparative Politics: Theory and Methods.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet