Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1043 S 4 SEMINAARI 9 op
Vastuutaho
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Professori, pj-linja ja professori, kv-linja
Edeltävät opinnot
Kandidaatintutkinnon suorittaminen

Osaamistavoitteet

Valmistaa opiskelijoita itsenäiseen kirjalliseen työskentelyyn, puhetaidollisten valmiuksien kehittäminen sekä perehdyttäminen tieteelliseen keskusteluun.

Sisältö

Aktiivinen osallistuminen oman oppilinjan seminaari-istuntoihin, omaa pro gradu-tutkielmaa koskevan kirjallisuuskatsauksen ja tutkimussuunnitelman esittäminen sekä tutkielman osien esittely kirjallisesti ja suullisesti ynnä muiden osanottajien esitelmien kommentointi ja kritiikki.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjalliset työt ja osallistumisaktiivisuus arvostellaan yhdessä asteikolla hylätty - 1 - 5.

Suositellut suoritusajankohdat

Seminaari kestää kaksi lukukautta. Jos pro gradu ei ole edistynyt toivotulla tavalla, voi seminaarin vetäjä velvoittaa opiskelijaa osallistumaan vielä kolmannen lukukauden istuntoihin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Esitelmien laadintaan tarvittava lähdekirjallisuus ja kirjoittamisoppaat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet